Jiří Shorný se po dokončení renovace GAZ-69 pustil i do přívěsu GAZ-704 původně sloužící v ČSLA. Jak se mu renovace podařila můžete posoudit podle následujících fotografií.