Tento přívěs UAZ-8109 se skříňovou nástavbou pro elektrocentrálu patří Petrovi Putíkovi, který si ho koupil od Łukasze Lewandowského z Polska. I když přívěs prošel základní renovací, resp. ošetřením nejhorších korozí na podvozku a pokovením několika dílů, Petr se chystá na jeho podroubnou rozborku a sborku a uvedení do 100% stavu.